21
جولای

ضوابط ایجاد پخ 45 درجه

درچه صورت در نقشه معماری باید پخ 45 درجه لحاظ نمود؟

  1. املاكي كه در تقاطع دو گذر واقع شوند علاوه بر رعايت مقادير عقب كشي ملزم به اجراي پخ مي باشند كه حداقل ابعاد پخ 1/20 ×1/20 مي باشد و در گذرهاي 12 متر و بالاتر دو برابر يك دهم عرض كوچه كم عرض به عنوان ابعاد پخ اعمال خواهد شد.
  2. ضوابط پخ براي معابر دسترسي مسكوني (پياده و سواره شخصي) داده مي شوند، ولي در معابر سواره رو كه بعلت عرض بالاي معابر و ايجاد طرح هندسي لازم براي گردش راحت و ايمني وسائط نقليه نمي توان از ضابطه پخ استفاده نمود ، مي‌بايست از كمان و ضابطه لازم طبق آئين نامه هاي طراحي هندسي استفاده كرد.
  3. احداث ساختمان در املاکی که با طرح های تعریضی و یا احداثی معابر شبکه برخوردارند، با رعایت60٪ طول و مساحت سند، قبل از اصلاحی در باقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع بوده و پیش آمدگی بیش از60٪ طول تحت زاویه 45 درجه با رعایت 60٪ مساحت (قبل از اصلاحی) مجاز می باشد. بدیهی است مالکین املاکی که به ازاء مساحت اصلاحی از شهرداری غرامت دریافت نموده اند، می بایست پس از اصلاح سند، با رعایت ابعاد سند جدید عمل نمایند.
  4. رعایت پخ 45 درجه در املاکی که مجاور گذر واقع میشوند، الزامی نیست. بدیهی است محدوده تعریف شده فوق محدوده احداث بنا بوده و طراحی ساختمان ترجیحاً باید بدون پخ و یا ارائه راه¬‌حل های ابتکاری انجام گیرد.

حذف تدريجي پخها در نماهاي شهري :

پيرو بخشنامه شماره 12415/83/80 مورخ 22/6/83 و باعنايت به لزوم بهبود سيما و منظر شهري، حذف

تدريجي كليه پخ‌ها در نماهاي شهري در برنامه اين معاونت قرار گرفته است. در اولين گام با توجه به بند 2

بخشنامه شماره 34337 مورخ 20/12/60 كه محل احداث بنا را حداكثر به ارتفاع 5/3 متر در هر قسمت از

عرصه ملك مجاز دانسته است كه مختص به طبقه همكف مي‌باشد و در اين خصوص الزامي به رعايت پخ در طبقه همكف نشده است، وجود پخ در ساختمان‌هاي يك طبقه نمي‌تواند ملاك الزام املاك مجاور داراي درخواست نوسازي و احداث ساختمان چند طبقه به اجراي پخ باشد.

به منظور وحدت‌رويه در كليه مواردي كه ساختمان موجود همسايه مجاور صرفاً يك طبقه مي‌باشد الزامي به

رعايت پخ در پيشروي طولي مجاز، در قسمت مجاور ساختمان يك طبقه در ساختمان‌هاي داراي درخواست

نوسازي مجاور نمي‌باشد. (41478/86/80 -28/9/86)

عدم رعایت پخ 45 درجه :

نظر به این که در هنگام صدور پروانه ساختمانی عدم رعایت پخ 45 درجه مشروط به ارائه رضایتنامه محضری از مالکین پلاک های مجاور گردیده و این موضوع در عمل معضلات عدیده ای را جهت مناطق و شهروندان ایجاد نموده، لذا به موجب این بخشنامه فراز اول دستورالعمل شماره 73010110/811- 27/5/73 که ناظر بر اخذ رضایت محضری از همسایگان برای پر کردن پخ در زمان صدور پروانه ساختمان می باشد بلااثر اعلام میگردد، بدیهی است فراز پایانی بخشنامه مذکور مبنی بر این که نیازی به اخذ رضایت نامه مجاورین نمی باشد همچنان به قوت خود باقیست، خاطر نشان میگردد.