همه پروژه ها
مجتمع تجاری اداری الیگودرز در سال ۱۳۹۰ توسط دفتر معماری آبان ساخته شد.

مجتمع تجاری اداری الیگودرز

(General)
پروژه مسکونی آقای شریعت پناهی در سال ۱۳۹۴ در پاسدارن اجرا شد.

مسکونی شریعت پناهی

(Residen)
مسکونی
پروژه مسکونی آقای شریعت پناهی در سال ۱۳۹۴ در پاسدارن اجرا شد.

مسکونی شریعت پناهی

(Residen)
ویلایی
باغ و تالار
بازسازی
معماری داخلی
عمومی
مجتمع تجاری اداری الیگودرز در سال ۱۳۹۰ توسط دفتر معماری آبان ساخته شد.

مجتمع تجاری اداری الیگودرز

(General)
مسابقات
فهرست
آیا سوالی دارید؟