مسکونی نوبنیاد

star_rate

کارفرما: آقای رحیمی

موقعیت: شهر تهران ، شهرک نو بنیاد

متراژ: 90 متر مربع

سال: 1391

star_rate

توضیحات پروژه:

طراحی داخلی ساختمان مسکونی شهرک نو بنیاد در شهر تهران توسط دفتر معماری آبان طرح ایوان در سال 1391 انجام گرفت.

طراحی داخلی ساختمان مسکونی نوبنیاد توسط دفتر معماری آبان طرح ایوان انجام شد
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star
فهرست
آیا سوالی دارید؟